Uutta ja vanhaa talonpoikaiskulttuuria

Nikolaintalon pihapiirin rakennukset ja esineet kertovat tarinaa maaseudun elämästä.
Metsäaitta on katsellut pisimpään tilan elämää, jo vuodesta 1623. 1800 -luvulla rakennetut Emännän aitta, Kala-Aitta ja Vilja-Aitta tutustuttavat esineillään perinteisiin työtapoihin ja elämäntapaan entisaikaan. Piha-aitassa voi nauttia Olli Vasan keramiikkatöiden ja hirsiseinien vuoropuhelusta.

Mansardikattoisen, jugendtyylisen päärakennuksen rakennutti Nikolai -niminen isäntä vuonna 1914. Päärakennuksen salissa pidettiin kyläkoulua vuosina 1937-1951.

Nikolaintalon pihapiirin rakennukset muodostavat maakunnallisesti arvokkaan kokonaisuuden (Keski-Suomen museo 1991, 2003).